offer trade

 


folije

  Proizvod i namena Pakovanje
pe folije PE FOLIJA
Klasična polietilenska folija, koristi se kao parna brana.
rolna ~ 50kg (4000x0,15mm)
mastermax duo MASTERMAX DUO
Paropropusna, dvoslojna krovna folija (paropropusna, vodonepropusna
membrana na specijalnom PP filcu). Paropropusna krovna folija sa jednostrukim provetravanjem, slobodno viseća ako je nagib krova veći od 25°, za povećano toplotno opterećenje. Težina: 140 g/m² ±10g.
rolna - 75m² (1,5x50m)
mastermax 3 eco MASTERMAX 3 ECO
Paropropusna, troslojna krovna folija (paropropusna ali vodonepropusna
membrana između 2 sloja PP filca). Paropropusna krovna folija sa jednostrukim provetravanjem, slobodno viseća ako je nagib krova veći od 25°, za normalno toplotno opterećenje. Težina: 100g/m².
rolna - 75m² (1,5x50m)
mastermax 3 top MASTERMAX 3 TOP
Paropropusna, troslojna krovna folija (paropropusna ali vodonepropusna
membrana između 2 sloja PP filca). Paropropusna krovna folija sa jednostrukim provetravanjem, slobodno viseća ako je nagib krova veći od 20°, na zadaščanu površinu ako je nagib krova veći od 15°, za normalno toplotno opterećenje. Težina: 140g/m²±5%.
rolna - 75m² (1,5x50m)
mastermax alu MASTERMAX ALU
Paropropusna, četvoroslojna krovna folija (paropropusna ali vodonepropusna membrana između 2 sloja PP filca, odozgo je perforirana reflektujuća površina). Paropropusna, reflektujuća krovna folija sa jednostrukim provetravanjem, slobodno viseća ako je nagib krova veći od 20°, na zadaščanu površinu ako je nagib krova veći od 15°, za povećano toplotno opterećenje.
rolna - 75m² (1,5x50m)

Adresa stovarišta: Pančevački put 95a ; Komercijala: 011/2748-691, fax: 011/2748-692 ; Maloprodaja: 011/2748-446
web: www.offertrade.co.rs ; e-mail: offertrade.doo@gmail.com